Nieuws

Actualiteiten in een overzicht vanuit WoON Twente

WoningHuren is live!

Hoera! We hebben nieuws: WoningHuren is live! Vanaf nu vind je woningaanbod van 13 corporaties via een website.

Werkbezoek Rob Jetten & Hugo de Jonge

Drie grote steden Twente inspireren twee ministers, samen met stedelijke corporaties, rondom de aanpak van bestaande wijken. Twente presenteert…

Actief Huurdersnetwerk Twente

Medio december was het druk in Rijssen bij de netwerkavond met huurdersorganisaties van 15 corporaties. Dit ging over de Regiodeal, het gezamenl

Levendige RvC Netwerkbijeenkomst

We kijken terug op een interessante en boeiende RvC Netwerkbijeenkomst op 30 november jl. in de ROC van Twente. We bogen ons over het thema: Is…

Werkplan WoON Twente

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van wonen in Twente. Het nieuwe werkplan voor de komende jaren (t/m 2024) is gereed met onze ambities met ruimte voor flexibitliteit.

Er zijn vijf focusthema’s met…

Energiearmoede

De hogere energielasten raken iedereen. Corporaties krijgen op dit moment signalen dat meer huurders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te k…

Een nieuw thema!

Een nieuw thema (een van de vijf) bij WoON is het focusthema Organisatieontwikkeling.
Wij vinden dit een belangrijk onderdeel bij de samenw…

Start John als bestuurslid Aedes

We zijn trots op John Olde Olthof. Per 2022 als nieuw bestuurslid bij Aedes, vanuit onze regio. Aedes is de brancheorganisatie van woningcorpora…

Visie op wonen & zorg in Twente

IZO Twente en WoON Twente hebben de afgelopen periode het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke visie op wonen en zorg. Daar…