Wonen

Reactie met 35 corporaties op nieuwe Wet

Minister de Jonge geeft gas op de woningmarkt. ‘We zijn blij met regie op de volkshuisvesting, vertelt Wilma van Ingen, voorzitter WoON Twente. Daarom hebben we als regio onlangs actief gewerkt aan het sluiten van een regionale woondeal. De nieuwe wet ‘versterking regie op de volkshuisvesting’, wvrv kan helpen. Er is wel enige aanpassing van het wetsvoorstel nodig. Daarom laten wij vanuit Oost-Nederland met 35 corporaties van ons horen.

Meer aandacht nodig voor:

– Positionering corporaties
– Ruimte regionaal maatwerk
– Integrale visie wonen/zorg/welzijn
– Slimme procedures en bouwconcepten