Thema 4

Duurzaamheid

Nederland wil verduurzamen! Als Twentse corporaties oriënteren we ons tijdig op de mogelijkheden voor de verduurzaming van woningen. Doel is CO2 neutraal te zijn in het jaar 2050.

Het woningbezit betaalbaar verduurzamen voor 2050 (CO2 neutraal). Samenwerking draagt daar aan bij door innovatie te stimuleren, oplossingen op te schalen en prijsreductie te behalen. We delen kennis, toepassingen, resultaten en inzichten en kijken of we onderweg bijvoorbeeld kunnen ‘’versnellen’’ door met elkaar én andere partners samen te werken. Dit doen we met facilitering met een procesversneller.

WoON Twente ‘adopteerde’ de donutaanpak, geïnspireerd op het donutmodel van Kate Raworth, als samenwerkingsmodel waarin koplopers, snelle volgers en het peloton verschillende rollen hebben.

De thema’s voor Duurzaamheid zijn :

  • Besparing
  • Opwek
  • Opslag
  • Bewustwording & gedrag
  • Circulariteit
  • Klimaatadaptatie.

De corporaties hebben zichzelf ingedeeld als koploper, snelle volger en/of als peloton per thema. De koplopers steken de meeste energie en tijd in onderzoek en pilotprojecten. Waarna de snelle volgers en uiteindelijk het peloton aansluiten.

Draagvlak

Op bestuurlijk en op tactisch/operationeel niveau sprake is van samenwerking. Op bestuurlijk niveau zijn de thema’s, koplopers en snelle volgers vastgesteld. Op tactisch/operationeel niveau zijn de thema’s in uitwerking. Zo is er verbinding tussen een duidelijke visie, strategie en mogelijke pilots. Tegelijkertijd zijn er praktische uitwerkingen door de corporaties met ook partners zoals gemeenten, provincie Overijssel, Stichting Pioneering én de (innovatieve) bouwsector in Twente.

Tot slot is er sinds enkele jaren een verbinding met NEO (Nieuwe Energie Overijssel) en de agendering van de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente.

Kern

De werkgroep Duurzaamheid bestaat uit circa acht professionals vanuit de Koplopers en Snelle Volgers, een procesversneller (Agnes Haveman) en een tweetal directeur-bestuurders die het thema coördineren binnen WoON Twente, Eric Markvoort (Welbions) en Hanneke de Rijter (Woningstichting Tubbergen).

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op