Nieuws

Actief Huurdersnetwerk Twente

Medio december was het druk in Rijssen bij de netwerkavond met huurdersorganisaties van 15 corporaties. Dit ging over de Regiodeal, het gezamenlijk Woonvindsysteem, duurzaamheid én prestatieafspraken. Er kwamen hele goede vragen en suggesties zoals ‘Het Sociaal domein zegt mij niets, kan dat geen andere naam krijgen?’ En ‘circa 1 tot 1.5 jaar zoektijd voor een woning in Twente is de max’. En ‘kan je voor verduurzaming wat beter aangeven wat én wanneer op de rol staat?’. En ook: ‘’liever 3 woningen verduurzamen dan 1 nieuwe woning en graag wat meer energiecoaches, maatwerk bij doorstroming, lagere grondprijzen en gemengde woonwijken!’’ Huurders gaven duidelijk aan welke thema’s zij belangrijk vinden voor #klantinvloed. Erna Mobach, trekker van de werkgroep, bedankte Wim Struik en Lambert van Strik, respectievelijk van de huurdersorganisatie vanuit Delden en Haaksbergen, hartelijk voor hun bijdrage in de voorbereiding.