Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van WoON Twente zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de WoON Twente website, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw door WoON Twente samengesteld. Alle informatie en materialen, met inbegrip van software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de ‘content’) die zich op de website van WoON Twente bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. En dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding tussen u en WoON Twente. De content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. WoON Twente is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website. WoON Twente kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan WoON Twente niet garanderen dat de informatie altijd volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.