Thema 1

Regionale woningmarkt

WoON Twente vindt het belangrijk dat de woningmarkt in evenwicht is. Dit betekent afstemming met gemeenten, provincie, zorginstellingen, huurdersorganisaties, bouwers en kennisinstellingen en vele andere partners in Twente.

Elke woning moet raak zijn. Voor nu én in de toekomst. We zetten ons in voor goede en betaalbare huisvesting voor mensen die op zoek zijn naar een (sociale) huurwoning.

Harro Eppinga (directeur-bestuurder Welbions) trekt samen met Martijn Rink (Vechtdal Wonen) dit thema samen met de Werkgroep Regionale Woningmarkt waarin professionals vanuit Vastgoed, Strategie en Wonen regelmatig kennisdelen en oplossingsgericht samen werken

Lees meer over Regiodeal en ‘Woningmarktonderzoek Overijssel en WoON Twente’

Voor de regio Twente is onderzoek gedaan door het EIB naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de periode tot 2030, met een doorkijk naar 2040. Hierbij is zowel de kwantitatieve als kwalitatieve ontwikkeling van de woningvraag in kaart gebracht. Daarnaast is een aantal strategische opgaven voor de woningcorporaties in kaart gebracht. Hoeveel huishoudens komen er nog bij in Twente in de periode tot 2030? Treedt daarna krimp in? Hoe ontwikkelen de verschillende doelgroepen zich en wat betekent dit voor de vraag in de verschillende woningmarktsegmenten? Hoe kunnen de corporaties in Twente goed omgaan met een afname van de vraag in het gereguleerde huursegment? Leidt passend toewijzen tot grote knelpunten in de corporatievoorraad? Liggen er grote opgaven op het gebied van verduurzaming of extramuralisering van de zorg? Deze en andere vragen staan centraal in de studie ‘Woningmarkt in Twente’.

Voor dit rapport is een PDF beschikbaar (zie de Downloads op deze pagina).

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op