Samen voorcorporatiesen partners

Samen sterker als corporaties

WoON Twente is een vereniging en bestaat uit 16 deelnemende woningcorporaties in dorp
en stad in de regio Twente. We zijn een kennisplatform voor corporaties en partners. We zijn belangenbehartiger op het brede gebied van wonen en kunnen optreden namens de corporaties
in Twente bij belangrijke ontwikkelingen richting partners zoals onze maatschappelijke partners, brancheorganisatie Aedes, Provincie en andere overheden.

Lees meer

Onze 5 thema's

Er staan in het samenwerkingsverband van WoON Twente vijf focusthema’s centraal. Elk thema kent ambities en een bestuurlijk (duo) trekker. De voortgang, kansen, onderlinge raakvlakken met andere thema’s en dilemma’s zijn regelmatig onderwerp van gesprek.

Nieuws & Publicaties

Bestuurswisseling WoON Twente

Per 1 september a.s. zal Wouter Versteeg toetreden als bestuurslid bij WoON Twente!

Jaarverslag 2022

2023

WoningHuren is live!

Hoera! We hebben nieuws: WoningHuren is live! Vanaf nu vind je woningaanbod van 13 corporaties via een website.

Regiodeal Twente

2023

Duurzaamheidsgalerij

2023

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op

Aangesloten corporaties

WoON is een samenwerkingsplatform met 17 leden. Dat zijn corporaties, in dorp en stad, samenwerkend in WoON Twente.