Onze 5 thema's

Er staan in het samenwerkingsverband van WoON Twente vijf focusthema’s centraal. Elk thema kent ambities en een bestuurlijk (duo) trekker. De voortgang, kansen, onderlinge raakvlakken met andere thema’s en dilemma’s zijn regelmatig onderwerp van gesprek.

1
Regionale woningmarkt

WoON Twente vindt het belangrijk dat de woningmarkt in evenwicht is. Dit betekent afstemming met gemeenten, provincie, zorginstellingen, huurdersorganisaties, bouwers en kennisinstellingen en vele andere partners in Twente.

2
Sociaal domein

WoON Twente heeft een ambitie binnen de wereld van het sociaal domein. We werken binnen een goede samenwerking in de keten wonen, welzijn en zorg en zetten we ons in voor bijzondere doelgroepen.

3
Klantinvloed

We willen de invloed van huurders, zowel via de formele als informele weg, versterken door vanuit een brede invalshoek bij te dragen aan meer kennis van en inspiratie over klantinvloed op het gebied van wonen.

4
Duurzaamheid

Nederland wil verduurzamen! Als Twentse corporaties oriënteren we ons tijdig op de mogelijkheden voor de verduurzaming van woningen. Doel is CO2 neutraal te zijn in het jaar 2050.

5
Organisatieontwikkeling

We bouwen samen verder aan onze toekomst als organisatienetwerk. Samenwerking met onderwijspartijen en onderzoeksinstituten zoals Saxion, ROC, Pioneering (voor vernieuwing/ondernemerschap in de bouw en verduurzaming) en Universiteit Twente biedt kansen voor versnelling.