Bestuur & Organisatie

Wijze van samenwerking, netwerken en kennismobilisatie

WoON Twente is een samenwerkingsverband. Door meer te werken als netwerkorganisatie willen én kunnen we invulling geven aan onze ambities.

We kennen hiervoor een aantal belangrijke uitgangspunten rondom een aantal netwerken:

  1. We werken in de ledenvergadering (directeur-bestuurders) met herkenbare focusthema’s voor de komende twee jaar (2022-2024). Per focusthema is een werkgroep actief met een trekker.
  2. We delen actief kennis binnen de vakgroepen (managers wonen, communicatie, vastgoed etc.). Binnen de vakgroepen leren de deelnemers van elkaar, zien elkaar met enige regelmaat en agenderen relevante onderwerpen indien nodig ook bij partners. Ze agenderen trends, delen kennis/casuïstiek rondom hun processen en ontwikkelingen op hun vakgebied.
  3. We organiseren kennissessies rondom actuele onderwerpen waar behoefte aan is, waardoor we kunnen versnellen, waaraan een mix van professionals deel kan nemen (ook externen). Spin-offs daaruit kunnen vorm krijgen binnen of buiten WoON Twente. Dit gebeurt op initiatief van leden van Twente. We benutten elkaars netwerk. We halen buiten naar binnen, organiseren slim en sluiten aan bij ontwikkelingen in de samenleving/bedrijfsleven.

Het bestuur

Algemeen: Als een vraagstuk op meer strategisch niveau dient te worden aangevlogen, dan kunnen bepaalde uitkomsten of inzichten vanuit de verschillende netwerken in samenwerking met partners, een expert en/of bestuurlijk een verdere verdieping krijgen. Voor alles geldt dat we uitgaan van een actieve deelname van de leden in de netwerken op de verschillende niveaus. WoON Twente is van de corporaties en wordt inhoud en betekenis gegeven door de corporaties.

Voor samenhang in de programmering, nieuwe initiatieven en ondersteuning voor het bestuur en de leden is er een Netwerksecretaris WoON Twente, Janine Verhoef. Voor informatie en contact is zij bereikbaar via janineverhoef@woontwente.nl en via 06 – 55 83 56 90

Het bestuur van WoON Twente bestaat uit:

  • Wilma van Ingen, voorzitter, directeur bestuurder bij Domijn in Enschede
  • Erna Mobach, bestuurslid, directeur-bestuurder bij De Goede Woning in Rijssen
  • Wouter Versteeg, bestuurslid, directeur bestuurder bij WBO Wonen in Oldenzaal