Nieuws

Energiearmoede

De hogere energielasten raken iedereen. Corporaties krijgen op dit moment signalen dat meer huurders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De signalen zijn verschillend per corporatie. Er is een flinke stijging van het aantal telefoontjes van huurders die verwachten in de problemen te komen. Of dat al zijn. Huurders kunnen soms hun afspraken niet nakomen. Daarbij worden woonlasten steeds vaker als oorzaak gegeven. De hoge inflatie en de gas- en energieprijzen hebben een grote impact. We verwachten dat richting de wintermaanden en het nieuwe jaar meer huurders in de financiële problemen komen. Bijvoorbeeld wanneer energiecontracten aflopen. Of wanneer blijkt dat er bij de energieafrekening een naheffing is.

De corporaties hadden ook voor deze energiecrisis al beleid om huurachterstanden te voorkomen. Dit is vaak ook maatwerk. Daarnaast zet de overheid in op een energieplafond voor huishoudens per januari 2023.