WoON is een netwerk van 16 betrokken corporaties in Twente en toont zich naar maatschappelijke partners en stakeholders als een samenwerkingsverband en belangenbehartiger. We manifesteren ons als speler en platform voor (kennis)ontwikkeling en innovatie op het brede domein van wonen. WoON is een stevige partner voor zowel overheden als maatschappelijke- en consumentenorganisaties. We gaan (tijdelijke) verbindingen aan met andere maatschappelijke organisaties.

Voor wie

We doen dit voor een goede Twentse woningmarkt in met name het sociale segment (elke woning moet raak zijn). We zijn investeerder op goede ketensamenwerking voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving zodat niemand (Z)onderdak is. We zijn zichtbaar en (h)erkenbaar als partner voor het gezamenlijk bereiken van resultaten op het domein van het wonen in Twente.