Vakgroepen

leden, bestuurders, management en/of partners benutten en stimuleren om sneller kennis te delen en kennis te mobiliseren.

Vakgroepen

Binnen de samenwerkende corporaties van WoON werken mensen regelmatig samen. Voor de focusthema’s van WoON zijn er verschillende werkgroepen die zich inzetten voor concrete resultaten (zie ook Werkplan 2019-2021) op een bepaald thema.

Naast de focusthema’s (met werkgroepen) zijn zes vakgroepen (professionals) actief, die kennis delen op actualiteiten en regulier beleid en initiatieven bespreken/agenderen. Dit zijn :

 • Vakgroep Wonen (Managers Wonen)
 • Vakgroep HRM (HRM-professionals; incl. Salland)
 • Vakgroep Vastgoed (Managers Vastgoed)
 • Vakgroep Wonen & Zorg (link met thema Sociaal Domein)
 • Vakgroep Communicatie (Communicatieprofessionals)
 • Vakgroep Financials
 • Vakgroep Controllers
 • De vakgroep Strategie is deels opgegaan in Focusthema Governance.

Kennissessies

De kennissessies zijn flexibel en deelname is op basis van behoefte.. Ze hebben een dynamisch karakter. Niet elke corporatie hoeft eraan mee te doen, echter meedoen is niet vrijblijvend. De vakgroepen kunnen mede een kennissessie initiëren. De sessies zijn vanuit het netwerk afkomstig of in samenwerking met partners en/of leveranciers. Ze bieden kennisdeling, versnelling en resultaat. In vier onderdelen zijn ze ingedeeld, te weten

 • Businessoptimalisatie
 • Binnenstedelijke vernieuwing
 • Markt/woningzoekenden
 • Organisatieontwikkeling

WoON Ontmoetingen

Naast de kennissessies zijn er WoON Ontmoetingen op een actueel thema zoals organisatieontwikkeling, huurdersparticipatie, regionale woningmarkt en het sociaal domein.

Hier ontmoeten professionals vanuit verschillende perspectieven, functies én achtergronden elkaar. En er sluiten regelmatig (maatschappelijke) partners aan.

Ook zijn er jaarlijks RvC netwerkbijeenkomsten voor betrokken RvC leden in Twente.