Nieuws

Visie op wonen & zorg in Twente

IZO Twente en WoON Twente hebben de afgelopen periode het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke visie op wonen en zorg. Daarin is samengewerkt met de Twentse regio ambassadeurs van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. De ambassadeurs zijn onder meer afkomstig uit de zorg, corporaties, gemeenten en zorgkantoor/zorgverzekeraar (Menzis). Oa. Bert Deliën, Ilse Duursma Melanie Maatman Taskforce Wonen en Zorg en Rick Hogenboom, Carolien de Wit, Aljan Ottema, John Olde Olthof en Hanneke De Rijter. De opbrengst van de inspiratieplaten die al benut zijn bij het werkbezoek van Martin van Rijn (Aedes) in 2021 én verder in gebruik gaan als gedachtengoed voor vervolggesprekken met bijvoorbeeld gemeenten, huurdersorganisaties en zorginstanties in Twente.

Lees verder op IZO Twente.